Rozvíjíme biometan v Čechách a na Slovensku

Biometan přispívá ke zmírnění klimatické změny, k dosažení nízkouhlíkové ekonomiky, čisté mobility a udržitelného zemědělství.
Cirkurální ekonomika je moderní způsob nakládání se zdroji a životním prostředím.

Poradenství a služby

pro města, svazky obcí a bioplynové stanice
 • zpracování studie proveditelnosti nebo podnikatelského záměru 
 • výstavba výroben biometanu a komunálních bioplynových stanic
 • modernizace nebo přestavba stávajících BPS

 

 • dotační poradenství a služby
 • zpracování odborných posudků

 

 • cirkulární řešení odpadového hospodářství, obnovitelné energetiky a čisté mobility
 • optimalizace systému sběru a využívání odpadů
 • anaerobní intenzifikace ČOV

 

Inženýrská činnost  

 • výstavba a modernizace bioplynových stanic
 • návrhy a dodávky technologických celků
 • redesign zemědělských bioplynových stanic na odpadářské
 • redesign a intenzifikace čistíren odpadních vod s využitím kalového plynu
 • zpracování projektové dokumentace, inženýring

 

 • optimalizace využití biologicky rozložitelných odpadů
 • technologie výroby bioplynu
 • technologie výroby biometanu
 • vtláčení biometanu do plynárenské soustavy
 • technologie výroby pohonných hmot bioLNG, bioCNG

Ekonomická činnost

 • bankovní i nebankovní financování udržitelných projektů
 • certifikace bioplynu a biometanu
 • nákup a prodej biometanu

Energy Bio Waste

Oblasti, které propojujeme a rozvíjíme.

Věříme v biometan, obnovitelnou energii a šetrný přístup k životnímu prostředí. Dlouhodobě podporujeme a rozvíjíme biometan v České a Slovenské republice v odborných, podnikatelských i v zákonodárných a exekutivních kruzích. Aktivně se účastníme odborných pracovních skupin při MPO, MŽP, ČPS, které se zabývají čistou mobilitou, obnovitelnou energetikou a zvláště biometanem.

Jsme členem a podílíme se na činnosti oborových profesních organizací, jako je Komora OZE, CZ BIOM a CzBA.

 

 

Technologická neutralita

Zakládáme si na tom, že neprosazujeme konkrétního vybraného dodavatele, ale hledáme to nejlepší řešení pro každého klienta. Spolupracujeme s kvalitními a prověřenými českými a evropskými dodavateli technologií pro bioplyn a biometan.

Osobně jsme navštívili výrobní závody a montážní centra výrobců i desítky výroben biometanu a bioplynu v různých státech Evropy.

 

Máme unikátní zkušenosti s přípravou a financováním projektu, výstavbou i běžným provozem.
Získali jsme špičkové know-how, založené na mnohaletých osobních zkušenostech našeho týmu, které Vám pomůže úspěšně vyrábět biometan.

Investice do projektů,

které si zaslouží finanční pomoc.

Investujeme do biometanu a věříme, že právě tímto směrem se bude rozvíjet moderní energetika a odpadové hospodářství.

Rozvíjíme projekty výroby biometanu, které splňují kritéria udržitelnosti

... a máme Vám, co nabídnout:

 • zkušenosti z první a dalších výroben biometanu s vtláčením do distribuční soustavy plynu v ČR
 • úspěšně získané investiční dotace na výrobu a vtláčení biometanu 
 • nebankovní financování Vašeho projektu

Vytváříme projekty, které jsou šetrné k životnímu prostředí, inovátorské a s velkým přínosem pro celou společnost. Zajímají nás udržitelné projekty z oblasti cirkulární ekonomiky, využívání odpadů a obnovitelné energetiky.

 

Komunální bioplynová stanice s výrobou biometanu

Pracujeme pro města a svazky obcí na projektech cirkulárního využívání biologicky rozložitelných odpadů. Jedná se o projekty, které v sobě kombinují několik samostatných částí:

 • výstavbu komunální bioplynové stanice s výrobou biometanu nebo využití kalového plynu z ČOV pro výrobu biometanu
 • výrobu bioCNG - pohonná hmoty pro vozy, které sváží odpady
 • obnovu vozového parku svozové techniky
 • zavedení moderních způsobů třídění, sběru a separace odpadů v katastru měst a obcí

Reference poskytneme na vyžádání.

BPS Litomyšl

Pro Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl pracujeme na realizaci podnikatelského záměru redesignu zemědělské bioplynové stanice a zavedení výroby biometanu. 

Projekt získal investiční dotaci na výrobu biometanu, plnící stanici CNG a vtláčení biometanu do distribuční soustavy plynu.

 

BPS Záluží

Pro Zemědělské družstvo Mořina pracujeme na realizaci podnikatelského záměru redesignu zemědělské bioplynové stanice a zavedení výroby biometanu. Projekt získal investiční dotaci na výrobu a vtláčení biometanu do distribuční soustavy plynu.

 

Další reference poskytneme na vyžádání.

ECR Rapotín

Do projektu jsme vstoupili v roce 2014 a během našeho angažmá ve společnosti se podařilo zajistit strukturované financování projektu, získat investiční dotaci, vybudovat a uvést do provozu bioplynovou stanici s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, vybudovat teplovod a připojit jej do obecního CZT, vybudovat moderní zázemí s kancelářemi a technickým zázemím pro zpracování odpadu, připravit projekt výroby biometanu a jeho vtláčení do plynárenské soustavy. Jedná se o první realizované připojení výrobny biometanu do plynárenské soustavy v ČR.

Bioplynová stanice Rapotín může ročně zpracovat 30 000 tun biologicky rozložitelných odpadů, vedlejších živočišných produktů nebo biomasy, což představuje produkci cca. 5 000 000 Nm³ bioplynu a 23 000 tun organicko-minerálního hnojiva. Z bioplynu se na místě vyrábí biometan, teplo a elektrické energie. Bioplynová stanice je v provozu od roku 2016. Výroba biometanu byla zahájena v roce 2019.

Podpořte unikátní výrobu biometanu ve finále soutěže E.ON Energy Globe.

LinkedIn novinky

Partneři

mpo
biom
mzp
logo
sfzp
biopaliva
vscht
ngva
czu
Logo_MHMP
masarykova_univerzita
černošice

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR