Rozvíjíme biometan v ČR

Biometan přispívá ke zmírnění klimatické změny, k dosažení nízkouhlíkové ekonomiky, čisté mobility a udržitelného zemědělství.
Cirkurální ekonomika je moderní způsob nakládání se zdroji a životním prostředím.

Poradenství a služby

 • cirkulární řešení odpadového hospodářství, energetiky a čisté mobility
 • optimalizace systému sběru a využívání odpadů

 

 • výroba biometanu
 • certifikace biometanu
 • anaerobní intenzifikace ČOV

Inženýrská činnost

 • výroba biometanu
 • těžební plynovod
 • vtláčení biometanu do plynárenské soustavy
 • zkapalnění na bioLNG
 • stlačení na bioCNG
 • využívání biologicky rozložitelných odpadů
 • výroba bioplynu

Financování

 • zajištění financování Vašeho projektu
 • obchod s biometanem
 • optimalizace ekonomiky
 • dotační poradenství

Energy Bio Waste

Oblasti, které propojujeme a rozvíjíme.

Věříme v biometan, obnovitelnou energii a šetrný přístup k životnímu prostředí. Proto dlouhodobě podporujeme a rozvíjíme biometan v České republice v odborných, podnikatelských, zákonodárných a exekutivních kruzích. Podílíme se na činnosti Sekce biometan CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s., na činnosti Legislativní sekce České bioplynové asociace z.s. a účastníme se pracovních skupin MPO a ČPS, které se zabývají čistou mobilitou, obnovitelnou energetikou a zvláště biometanem.

EBW Solution tvoří lidé, kteří mají rozsáhlé know-how využití biologicky rozložitelných odpadů a biomasy, projektování, investičního zabezpečení, dotačního managementu a optimalizaci ekonomiky provozu a obchodu.

Investice do projektů

Hledáme nové projekty, které bychom mohli podpořit.
Investujeme do biometanu a věříme, že právě tímto směrem se bude rozvíjet moderní energetika a odpadové hospodářství.

Vykupujeme biometan a bioplyn.

Chceme finančně podpořit projekty výroby biometanu, které splňují kritéria udržitelnosti. 

 • První výrobu biometanu s vtláčením do distribuční soustavy plynu v ČR jsme nastartovali jako zakládající partner.
 • Získali jsme první investiční dotaci na projekt vtláčení biometanu do distribuční soustavy plynu.

Nové projekty

Hledáme a vytváříme projekty, které jsou šetrné k životnímu prostředí, inovátorské a s velkým přínosem pro celou společnost. Zajímají nás udržitelné projekty z oblasti cirkulární ekonomiky, využívání odpadů a obnovitelné energetiky.

Realizované investice

Vlastníme 30% podíl v Energetickém centru recyklace bioodpadů Rapotín, který tvoří odpadářská bioplyná stanice EFG Rapotín BPS, odpadářská společnost EFG Waste logistic a společnost pro výrobu biometanu EFG Rapotín upgrading.

EFG Rapotín BPS

Bioplynová stanice Rapotín je v provozu od roku 2016. Vlastním teplovodem dodává teplo do CZT obce Rapotín. Je to první bioplynová stanice, která realizuje projekt úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční soustavy v ČR.

Roční kapacita zpracování 30 tis. tun biologicky rozložitelných odpadů.

Produkce energií pro 2 tisíce domácností.

Zdroje příjmu jsou zpracování odpadu, prodej elektřiny, prodej tepla a prodej bioplynu na výrobu biometanu (od roku 2019).

Hodnota projektu 500 mil. Kč

www.ecr-rapotin.cz

EFG Rapotín upgrading

Společnost byla založena s cílem využít bioplyn pro výrobu biometanu a vtláčet jej do plynárenské soustavy.
Biometan v Rapotíně se vyrábí od roku 2019.

EFG Rapotín Waste logistic

Je výhradní partner pro svoz odpadů od lokálních producentů v Olomouckém kraji.

Vlastní svozovou techniku a nádoby na bioodpad a gastroodpad.

Postavila moderní administrativní budovu a halu na zpracování biologicky rozložitelného odpadu v Rapotíně.

Nově rozšiřuje svozovou oblast překladištěm na jihu Moravy.

LinkedIn novinky

Partneři

mpo
biom
mzp
logo
sfzp
biopaliva
vscht
ngva
czu
Logo_MHMP
masarykova_univerzita
černošice

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR