Rozvíjíme biometan v ČR

Investice do obnovitelných zdrojů a zvláště biometanu jsme se rozhodli realizovat proto, že právě tímto směrem se bude v příštích letech vyvíjet moderní ekologie a energetika, na které se chceme podílet.
Cirkurální ekonomiku vnímáme jako rozumný způsob nakládání se zdroji a životním prostředím.

Poradenství

 • Smart City řešení pro oblast energetiky, čisté mobility a odpadového hospodářství
 • výroba biometanu
 • systém sběru a využívání odpadů
 • anaerobní technologie pro čistírny odpadních vod
 • optimalizace provozu bioplynových stanic
 • dotační poradenství
 • modernizace technologie
 • překompenzace
 • certifikace

Inženýrská činnost

 • technologie využívání biologicky rozložitelných odpadů
 • technologie výroby bioplynu
 • technologie úpravy bioplynu na biometan
 • technologie vtláčení biometanu do distribuční soustavy plynu
 • plnící stanice CNG
 • těžební plynovod

Spolufinancování

 • investiční zabezpečení projektu
 • optimalizace ekonomiky projektu
 • obchod s bioplynem
 • obchod s biometanem

Energy Bio Waste

Oblasti, které propojujeme a rozvíjíme.

Věříme v biometan, obnovitelnou energii a šetrný přístup k životnímu prostředí. Proto dlouhodobě podporujeme a rozvíjíme biometan v České Republice v odborných, podnikatelských, zákonodárných a exekutivních kruzích. Podílíme se na činnosti Sekce biometan CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s., na činnosti Legislativní sekce České bioplynové asociace z.s. a účastníme se pracovních skupin MPO a ČPS, které se zabývají čistou mobilitou, obnovitelnou energetikou a zvláště biometanem.

Za společností EBW Solution stojí lidé, kteří mají rozsáhlé know-how využití biologicky rozložitelných odpadů a biomasy, projektování, investičního zabezpečení, dotačního managementu a optimalizaci ekonomiky provozu a obchodu.

Investice do projektů

Hledáme nové projekty, které bychom mohli podpořit nebo do kterých bychom mohli investovat.

Vykupujeme bioplyn.

Vykupujeme biometan.

Podporujeme vznik dalších výroben biometanu odbornou pomocí i finančně jako spoluinvestor.

Jsme hrdí, že jako zakládající společník jsme nastartovali projekt první instalace technologie úpravy bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční soustavy plynu. Jako první v ČR jsme získali investiční dotaci pro odpadářskou bioplynovou stanici s projektem vtláčení biometanu do distribuční soustavy plynu.

Projekty

Účastníme se projektů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, inovátorské a s velkým přínosem pro celou společnost. Zajímají nás projekty z oblasti cirkulární ekonomiky, využívání odpadů a obnovitelné energetiky.

Investice do projektů

Konsolidovali jsme své investice, které nyní představují 30% podíl v Energetickém centru recyklace bioodpadů Rapotín, který je tvořen bioplynovou stanicí EFG Rapotín BPS, odpadářskou společností EFG Waste logistic a výrobnou biometanu EFG Rapotín upgrading. Pracujeme na vstupu a rozvoji dalších projektů spojených s bioplynem a biometanem.

EFG Rapotín BPS

Bioplynová stanice Rapotín je v provozu od roku 2016. Vlastním teplovodem dodává teplo do CZT obce Rapotín. Je to první bioplynová stanice, která realizuje projekt úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční soustavy v ČR.

Roční kapacita zpracování 30 tis. tun biologicky rozložitelných odpadů.

Produkce energií pro 2 tisíce domácností.

Zdroje příjmu jsou zpracování odpadu, prodej elektřiny, prodej tepla a prodej bioplynu na výrobu biometanu (od roku 2019).

Hodnota projektu 500 mil. Kč

www.ecr-rapotin.cz

EFG Rapotín upgrading

Realizuje projekt využití bioplynu z bioplynové stanice Rapotín úpravou bioplynu na biometan, jeho vtláčením do plynovodní sítě, certifikací a následným prodejem.

Jedná se o první takový projekt v ČR.

www.efg-upgrading.cz

EFG Rapotín Waste logistic

Je výhradní partner pro svoz odpadů od lokálních producentů v Olomouckém kraji.

Vlastní svozovou techniku a nádoby na bioodpad a gastroodpad.

Postavila moderní administrativní budovu a halu na zpracování biologicky rozložitelného odpadu v Rapotíně.

Nově rozšiřuje svozovou oblast překladištěm na jihu Moravy.

LinkedIn novinky

Partneři

mpo
biom
mzp
logo
sfzp
biopaliva
vscht
ngva
czu
masarykova_univerzita

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR